Vítáme Vás na stránkách Městské části Praha - Lysolaje

 

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Vážení občané, ve dnech 8. a 9. 10. 2021 se uskutečnily na celém území České republiky Volby do Poslanecké sněmovny.

 

Jak dopadly volby v Lysolajích?

Volební účast byla nadprůměrná, konkrétně 80,5%.

V naší městské části obdržela nejvíce hlasů koalice SPOLU (283 hlasů), dále pak koalice Pirátů a starostů (204 hlasů) a ANO 2011 (117 hlasů).

Kompletní přehled výsledků naleznete na tomto odkazu.


HLASUJTE PRO DOSTAVBU ZŠ JÁRY CIMRMANA V RÁMCI VÝSTAVY "PROMĚNY"

MČ Praha-Lysolaje se zapojila do 13. ročníku česko-slovenské putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova, která byla zahájena 17. června. Letos poprvé neveřejně, z důvodu epidemiologické situace. Představuje se v ní 106 velkých proměn objektů ve znovuzrozená místa užitku a setkávání.

MČ Praha-Lysolaje se zapojila unikátní dostavbou Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje. Informační panel této proměny si lze prohlédnout na tomto odkazu.

Všech 106 proměn soutěží o tu, která se stane výhercem 13. ročníku výstavy - hlasování naleznete na tomto odkazu.

Kompletní informace o výstavě jsou na webové adrese www.cestamipromen.cz


LYSOLAJSKÝ BĚH - VÝSLEDKY

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se za slunečného počasí uskutečnil již 13. ročník velice oblíbeného Lysolajského běhu.

My vám přinášíme kompletní výsledky dle jednotlivých kategorií.

Naleznete je ve formátu excel na tomto odkazu.


SPUŠTĚNA REZERVACE SPORTOVIŠŤ V PÍSKOVNĚ

Od pátku 21. 5. 2021 je možné si rezervovat sportoviště v nově revitalizované Denkrově pískovně. Jedná se o velké fotbalové hřiště, multifunkční hřiště na nohejbal či volejbal a tréninkový pás pro běžecké aktivity.

Rezervace je možné provádět na telefonním čísle 725 399 149 každý den mezi 10:00 - 18:00 nebo kdykoli na emailu umc@praha-lysolaje.cz

Kompletní ceník pronájmů sportovišť je k dispozici na tomto odkazu.


POZNEJTE PRAŽSKOU DIVOČINU

Nevíte, jak se zabavit v souladu s aktuálními vládními nařízeními? Prozkoumejte s námi pražskou přírodu. Viděli jste potápku roháče, potkali bobří hrad? Příroda hlavního města je útočištěm mnoha zajímavých a často chráněných druhů rostlin a živočichů. A zároveň představuje nečekaný prostor pro dobrodružné výlety a zajímavá bádání. Národní muzeum nabízí v dnešní nelehké době všem obyvatelům Prahy jedinečnou možnost, jak aktivně trávit víkend o samotě nebo s rodinou, ale hlavně aktivně. V termínu 30. 4. – 3. 5. 2021 proběhne mezinárodní projekt s názvem City Nature Challenge (https://www.citynaturechallenge.cz/praha), jehož cílem je mapování městkého přírody pomocí chytré mobilní aplikaci iNaturalist (https://www.inaturalist.org/) . A zapojit se může opravdu kdokoliv! Každý sám a přitom společně můžeme ukázat světu jedinečnost pražské přírody.

Je to jednoduché. Stačí si do vašeho chytrého telefonu stáhnout mobilní aplikaci iNaturalist, zaregistrovat se a fotit rostliny a živočichy kolem sebe. Není potřeba být profesionální biolog. Pokud si nebudete jistí tím, co jste pozorovali, aplikace vám s určením pomůže. Veškeré informace o projektu a o tom, jak se do něj zapojit, naleznete na stránkách www.citynaturechallenge.cz. Děkujeme všem, že respektujete aktuální vládní nařízení a chováte se v přírodě zodpovědně a ohleduplně.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2021

Vážení občané, oznamujeme vám, že na celém území České republiky bude přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Více informací naleznete na tomto odkazu.


ÏNFORMACE PRO OBČANY O OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Vážení občané, od 15. 1. 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let.

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese CRS.UZIS.CZ

S registrací Vám mohou pomoci rodinní příslušníci, bezplatná linka 1221 nebo v Praze linka pro seniory 800 160 166.

V případě zájmu Vám s registrací pomohou také úředníci na ÚMČ Praha-Lysolaje, které můžete kontaktovat na lince 220 921 959.

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech.


PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ A KOMPOSTÁREN V DOBĚ VÁNOC

informace k zajištění provozní doby sběrných dvorů, kompostárny hl. m. Prahy a sběrného místa bioodpadu v době Vánoc a Nového roku:

a) Sběrné dvory města:

pondělí 21.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00

úterý 22.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00

středa 23.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 15:00

čtvrtek 24.12.2020 zavřeno – státní svátek

pátek 25.12.2020 zavřeno – státní svátek

sobota 26.12.2020 zavřeno – státní svátek

neděle 27.12.2020 zavřeno

pondělí 28.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00

úterý 29.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00

středa 30.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00

čtvrtek 31.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 13:00

pátek 1.1.2021 zavřeno – státní svátek

sobota 2.1.2021 standartní provozní doba 8:30 – 15:00

b) Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci: Provoz kompostárny bude zajištěn do 23.12.2020. Od 24.12.2020 do 28.2.2021 je zařízení pro veřejnost uzavřeno. Od 1.3.2021 bude zařízení opět standardně pro veřejnost i právnické subjekty otevřeno. V případě příznivých klimatických podmínek může být kompostárna otevřena i dříve, po domluvě s provozovatelem, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy.

c) Sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici v P10: Dle uzavřené smlouvy s provozovatelem bude zařízení pro veřejnost uzavřeno od 20.12.2020 – 28.2.2021. I zde platí, že může být doba uzavření operativně změněna a v případě, že k domluvě s provozovateli dojde, budete o těchto skutečnostech informováni jak prostřednictvím Portálu ŽP tak i emailem.


JAK STONAT S COVIDEM

Přinášíme vám leták zpracovaný Hlavním městem Prahou, který vás seznámí se správným postupem domácí léčby viru COVID-19, pokud vy nebo vaši blízcí touto nemocí onemocníte.

Manuál je k přečtení na tomto odkazu.


Občanům MČ Praha-Lysolaje, kteří stonají s COVIDEM-19 nebo jsou v karanténě, je k dispozici také pracovník úřadu městské části Ing. Tomáš Mokrejš, tel. 220 921 959, email: tomas.mokrejs@praha-lysolaje.cz. Lze se s ním domluvit na zajištění nákupů, dovozu obědů, zajištění léků a dalších případných požadavcích či potřebách.


 

PROJEKT OBĚDY (NEJEN) PRO DĚTI

Hlavní město Praha chce novým projektem "Obědy pro děti" pomoci rodičům, kteří v některých případech nemají čas vařit každý den svým dětem více jídel. Praha proto vytvořila registrační formulář a mapu, kde budou pražské restaurace nabízet obědy pro školáky za 60 Kč včetně DPH. Objednat si zde ale budou moci jídlo také senioři, kteří zaplatí 90 Kč včetně DPH. Soukromí restauratéři se budou moct hlásit do projektu od pátku 6. listopadu 2020 od 12:00 hodin. Další informace pro rodiče i seniory zde budou průběžně doplňovány.

Veškeré informace k rpojektu a možnosti objednat naleznete na webovém portálu obědy pro děti.


PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY ZE ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY - LISTOPAD 2020

Přinášíme vám NOVÉ hodnocení výsledků protokolu o zkoušce čistoty vody z Lysolajského pramene, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Dle sledovaných ukazatelů překračuje voda limity pro koliformní bakterie uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Kompletní výsledky zkoušky vody je k nalezení na tomto odkazu.


 

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR - 24. 10. 2020

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je dočasně zřízené stanoviště několika velkoobjemových kontejnerů. Tato služba je určena zejména pro městské části, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem a slouží pro odložení následujících druhů odpadů:

Objemný odpad, stavební suť z bytových a domovních úprav, dřevěný odpad a bioodpad.

Před odevzdáním odpadů na mobilních sběrných dvorech jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území hl. m. Prahy.

Přistavení v Lysolajích  - Sobota 24. 10. 2020 Starodvorská, parkoviště u samoobsluhy Přistavení od 08:00 do 14:00 hod.


 

!!! DOPRAVNÍ OMEZENÍ V LYSOLAJSKÉM ÚDOLÍ !!!

Z důvodu opravy komunikace dochází od pondělí 5. října 2020 (přibližně od 4.30 hodin) do čtvrtka 15. října 2020 (přibližně do 4.30) k omezení provozu na komunikaci Lysolajské údolí, která bude průjezdná pouze ve směru do Dejvic. V opačném směru povede objízdná trasa přes komunikace Kamýcká a Sídlištní a dále kolem zahrádek Zavážka.

Omezení se dotknou také MHD a to následovně:

Opatření pro linku číslo 160

Linka je ze zastávky V Podbabě vedena jednosměrným objezdem přes zastávky Kamýcká, Sídlištní, Štěpnice, Lysolaje, Žákovská a Pod Hájem. V oblastech zastávek K Drsnici a K Horoměřicům je nahrazena linkou číslo 359. Ve směru Výhledy se ruší zastávky: Břetislavka, Pod Hájem, Žákovská, Lysolaje, Sídlištní, Kamýcká, Budovec, K Drsnici, Suchdol, Suchdolské náměstí, Zemědělská univerzita, Výhledské náměstí, K Horoměřicům, Výhledy Ve směru Dejvická se ruší zastávky: Výhledy, K Horoměřicům, Výhledské náměstí, Zemědělská univerzita, Suchdolské náměstí, Suchdol, K Drsnici, Budovec Ve směru Dejvická se přemísťuje zastávka Kamýcká do ulice Sídlištní, za křižovatku s ulicí Kamýcká. Ve směru Nádraží Podbaba se přemísťuje zastávka V Podbabě v ulici Podbabské přibližně o 90 metrů po směru jízdy.

Opatření pro linku číslo 355

Pouze ve směru Únětice je mezi zastávkami V Podbabě a Horoměřice, Švejkova linka odkloněna přes zastávky Kamýcká, Sídlištní a Štěpnice (v zastávkách linky číslo 160). Ve směru Únětice se ruší zastávky Břetislavka, Pod Hájem, Žákovská a Lysolaje. Ve směru Nádraží Podbaba se přemísťuje zastávka V Podbabě v ulici Podbabské přibližně o 90 metrů po směru jízdy.


VEŘEJNÁ SBÍRKA NA KAPLIČKU

Po mnoha letech se podařilo opravit zvonici na kapličce v ulici Starodvorská a „rozezvonit“ ji při rozsvícení betlému a vánočního stromu 2. prosince 2018. Od té doby se pravidelně zvoní každou neděli v poledne. Oprava byla provedena svépomocí a často je nutno ji zopakovat. Zvonická stolice (dřevěná konstrukce, na které je zavěšen zvon) je vlivem povětrnostních podmínek ve velmi špatném stavu, samotný zvon není ze zvonoviny (z bronzu), ale je ocelový a tudíž zvon nezní tak, jak klasické zvony znějí. Z výše uvedených důvodů se připravuje obnova celé části zvonice v kapličce. Prostor pro zvonickou stolici a zvon je natolik velký, že nový zvon bude cca o 1/3 větší, než ten současný a zvonická stolice tudíž masivnější. Nový zvon bude z bronzu (cca 80 % měď a 20 % cín) a tón f3. Zhotovitelem zvonu s příslušenstvím včetně montáže do věžičky kapličky bude Zvonařství Votruba z Jihočeského kraje a cenová nabídka je 63 tisíc Kč. Pro možnost získání osobního vztahu občanů Lysolaj k novému zvonu jsme vyhlásili veřejnou sbírku a chtěli bychom vás všechny požádat o podporu. Předem děkujeme každému za jakýkoli příspěvek.

Údaje vyhlášené sbírky

Jak přispět: Zasláním jakékoliv peněžní částky na zvláštní bankovní účet zřízeném pro tento účel.

Číslo účtu: 5903132349/0800

Ukončení sbírky: 31. 12. 2020


LETNÍ KINO POKRAČUJE I V SRPNU

I v srpnu a částečně také v září se můžete těšit na provoz letního kina v atriu Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje.

Promítání budou probíhat vždy ve čtvrtek od 21:00 hodin. V září již od 20:00 hodin.

Druhá část letošního programu je k nalezení v sekci plánované akce.


UZAVÍRKA KOMUNIKACE ŠTĚPNICE

Z důvodu realizace nových křižovatek a prací na inženýrských sítích dochází od soboty 4. července 2020 do středy 29. července 2020 ke kompletní uzavírce komunikace Štěpnice. Nové křižovatky budou sloužit k připojení realizovaných staveb na stávající komunikace.

Dochází také k dočasné změně trasy a zastávek pro linku číslo 355. Linka je dočasně vedena v trase Bořislavka – Únětice, respektive Horoměřice, Lidl.

U linky č. 160 dochází k navýšení počtu spojů - upravený jízdní řád ve směru z Dejvic a do Dejvic.

Informace k úpravě trasy linky 355 naleznete na tomto odkazu.


 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PID

Pražskou integrovanou dopravou denně cestuje o cca 30-35 % méně lidí než obvykle. Odhady říkají, že o prázdninách bude ve srovnání s běžnými měsíci (tedy mimo prázdniny) hromadnou dopravou cestovat cca o 35 % méně lidí. V jiných letech přitom prázdninový pokles činil okolo 20 % cestujících. Neznamená to však, že by hromadná doprava byla o prázdninách omezena v takovémto rozsahu – prázdninový provoz bude na většině linek odpovídat tomu, který byl zaveden v létě 2019.

Informace k letnímu provozu MHD naleznete na tomto odkazu.


!!! PROVOZ ÚŘADU MČ PRAHA-LYSOLAJE !!!

Vážení občané, od pondělí 20. 4. 2020 obnovujeme provoz Úřadu MČ Praha-Lysolaje dle standardních otevíracích hodin:

PONDĚLÍ 08:00 - 12:30 a 13:30 - 18:00 hodin

ÚTERÝ 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:30 hodin

STŘEDU 08:00 - 12:30 a 13:30 - 18:00 hodin

ČTVRTEK 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:30 hodin

PÁTEK 08:00 - 12:00

Přestože byly obnoveny úřední hodiny, nadále žádáme o prioritní vyřizování záležitosti elektronickou formu, například datovou schránku či email.

Úhrada poplatků za psy a pronájmy pozemků bude bez sankce prodloužena do odvolání.

Pro spojení s úřadem a jeho pracovníky, prosíme, využijte e-mailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz nebo telefon 220 921 959. Děkujeme vám za pochopení.

SENIOŘI mohou využít NONSTOP krizovou linku pro seniory na tel. 800 160 166.


 

!!! OBNOVENO PŘISTAVOVÁNÍ BIO  KONTEJNERŮ MČ !!!

Od pondělí 20. 4. 2020 dojde k obnovení přistavování kontejnerů na bioodpad MČ Praha-Lysolaje.

Kontejnery budou přistavován v pondělí a ve čtvrtek vždy od 08:00 do 10:00 hodin.

Místa přistavení jsou naplánována následovně: Pondělí 20.4. - ulice Hřebenová, Čtvrtek 23.4. - Lys. údolí (před bazénou), Pondělí 27.4. - křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skalou, Čtvrtek 30.4. - ZO Zavážky (dolní ulice), Pondělí 4.5. křižovatka Žákovská x Mateřská, Čtvrtek 7.5. - ZO Zavážky (horní ulice), Čtvrtek 11.5. - ulice Lysolajské údolí u č.p. 115 (mostek)

 


 

!!! OBNOVENO PŘISTAVOVÁNÍ VOK A BIO - OD 14. 4. 2020 !!!

Od úterý 14. 4. 2020 dojde k obnovení přistavování velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad Magistrátu hl. m. Prahy.

V Lysolajích budou přistaveny v následujících termínech:

VOK - úterý 14. 4. 2020, 14:00 - 18:00, parkoviště u Sídlištní č.p. 245

- úterý 12. 5. 2020, 14:00 - 18:00, Lysolajské údolí u č.p. 115

BIO kontejner  - sobota 18. 4. 2020, 09:00 - 12:00, ulice Květová

- neděle 26. 4. 2020, 09:00 - 12:00, ul. Poustka, ZO V Háji

Kontejnery na BIOODPAD přistavované městskou části budou obnoveny od pondělí 20. 4. 2020. Termíny a místa budou zveřejněny zde na webu a na vývěskách MČ.


 

!!! VÝDEJ DEZINFEKCE !!!

Vážení občané, KAŽDÉ PONDĚLÍ (vyjma 13. 4. 2020) od 9:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin a v KAŽDÉ ÚTERÝ od 9:00 do 11:00 hodin budeme u úřadu MČ v ulici Kovárenská 8/5 vydávat DEZINFEKCI.

Dezinfekce bude vydávána do VÁMI přinesených nádob v maximálním množství 0,5 litru na osobu.

Je samozřejmě možné vyzvednout dezinfekci i pro své starší členy domácnosti nebo sousedy, aby nemuseli opouštět domov. Akce platí do vyčerpání zásob.

NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT VLASTNÍ NÁDOBU. Děkujeme za spolupráci


!!! OBNOVEN PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ - OD 30. 3. 2020 !!!

Od 30. 3. 2020 dojde k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města.

· Pražské služby, a.s. - otevřeno od pondělí 30.3.2020 - na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom

- otevírací doba bude upravena takto: po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno


!!! NAŘÍZENÍ VLÁDY - AKTUALIZACE  24.3. 2020 !!!

Vážení občané, Vláda ČR na svém dnešním jednání v pondělí 23. března 2020 prodloužila platnost veškerých opatření souvisejících s rozšířením koronaviru, a to do 1. dubna 2020.

Pozměnila pravidla pro seniorské nákupy. Prodejny s výměrou nad 500 m2 musí vyčlenit dobu mezi 8-10 hodinou pouze pro zákazníky starší 65 let. U menších obchodů již není vyhrazená doba pro seniory povinná. Vláda rozhodla odpustit živnostníkům zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

U nároku na ošetřovné pak rozpustila spodní hranici. OSVČ mohou zažádat o ošetřovné i v případě péče o děti mladší 6 let. Podrobnější informace na stránkách Vlády ČR.


 

!!! PROVOZ SBĚRU ODPADU - PLATNÝ DO ODVOLÁNÍ !!!

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy. V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání následovně:

1) Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

2) Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

3) Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

4) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

5) Svoz nebezpečného odpadu: a) Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností: V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností. O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.


INFORMACE - DOPORUČENÍ PRO SENIORY

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy je doporučuno seniorům žijícím na území hlavního města omezit na zcela nezbytné minimum návštěvu míst s vyšší koncentrací osob, a to po dobu platnosti mimořádných opatření MZČZ z 10. 3. 2020.

V případě mají, že senioři zájem o zajištění dodávek balíčků základních potravin a hygienických potřeb přímo domů, tak se mohou obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje na tel. 220 921 959 nebo emailu umc@praha-lysolaje.cz.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ODLOŽENO

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v prevenci proti šíření koronaviru se ruší vítání občánků, které se mělo uskutečnit v neděli 22. 3. 2020.

O náhradním termínu budou rodiče včas informování.


INFORMACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA UZAVŘENA

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 byl v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR vyhlášen zákaz přítomnosti žáků na základních školách a školních zařízeních. Toto opatření platí do odvolání. Naše škola je tedy od středy 11. března 2020 pro žáky zcela uzavřena, včetně školní družiny a jídelny.

Zrušeny jsou také kroužky a veškeré zájmové aktivity organizované školou. Všem rodičům byl třídními učiteli již v pondělí 9. března v příloze informativního e-mailu zaslán obsah učiva pro samostudium žáků. Obsah učiva na následující týden bude zaslán v pátek 13. 3. V případě pokračování tohoto opatření budou třídní zasílat podklady pro samostudium v týdenních intervalech. Součástí domácí přípravy bude i samostatné nastudování probírané látky, splnění úkolů a odevzdání pracovních listů dle pokynů. Prosíme rodiče, aby důsledně dohlédli na samostudium dětí a pomohli jim s odevzdáváním zadaných úkolů.

S jednotlivými učiteli je možno probíranou látku konzultovat e-mailem. E-mailové adresy jednotlivých učitelů naleznete ZDE. Ve výjimečných případech je možno si vyžádat kontakt na mobilní telefon konkrétního učitele. Rodičům dětí mladších než 10 let škola na vyžádání vystaví a potvrdí žádost o ošetřovné, kterou po vyplnění části B předají svému zaměstnavateli.


INFORMACE - KORONAVIRUS COVID 19

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován. Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Co je koronavirus? Koronavirus neboli COVID-19 je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší? Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Co koronavirus způsobuje za potíže? Začátek obtíží může připomínat chřipku: je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.


 

 

ZASTUPITELSTVO MČ

21. ZMČ

PONDĚLÍ 29. 11. 2021

08:00 HODIN

ÚMČ Praha-Lysolaje

Kovárenská 8/5,kancelář starosty

ZVEME VÁS

 

 

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJ

 

 

Licence Creative Commons

 

Oficiální webové stránky MČ Praha-Lysolaje, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní.

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

Více po kliknutí

KONTEJNERY V MČ

KONTEJNERY NA BIOODPAD

 

Pondělí 18. 10. 2021

08:00 - 10:00

ul. Poustka, ZO V Háji

 

Pondělí 25. 10. 2021

08:00 - 10:00

Lysolajské údolí proti č.p. 62 (u biotopu)

 

 

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Úterý 19. 10. 2021

14:00 - 18:00 hodin

Žákovská x Starodvorská (u samoobsluhy)

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PRO SENIORY

POČASÍ

 

METEOSTANICE ČZU

 

Po kliknutí na odkaz naleznete volně přístupná meteorologická data

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

 

MČ PRAHA-LYSOLAJE PODPORUJE ČINNOST MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

PŘIPOJTE SE K NIM I VY!

KUDY Z NUDY

SOCHY V LYSOLAJÍCH

Po kliknutí mapu otevřete

GEOPORTÁL

Více po kliknutí.

KOŠE V MČ

Všechny umístěné koše

v naší MČ


 

Ve větším rozlišení po kliknutí.

POLICEJNÍ OKÉNKO