I. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

VVe dnech 17.5.2014 - 7.6.2014 se na území MČ Praha - Lysolaje uskuteční historicky I. Sochařské sympozium na území hlavního města Prahy. Sympozium bude slavnostně zahájeno v přírodní památce Housle na Slavnosti květů, kde budou také představeny budoucí podoby soch, které budou v rámci sympozia tvořit zúčastnění umělci. Sochařské sympozium pořádá Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska a tématem budou PŘÍRODNÍ ŽIVLY. Spoluorganizátorem této velké akce je Městská část Praha – Lysolaje a zášitutu nad touto akcí převzal primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D.

 


Cílem akce je přinést veřejnosti netradiční akci, neboť sochařské sympozium je atraktivní kulturní akce, tzv. živá výstava, kde je již samotný proces umělecké tvorby otevřený široké veřejnosti. Přímo před zraky veřejnosti vznikne pět kamenných soch. Tyto sochy pak budou umístěny v parku Kaménka, kde budou doplňovat místo pro odpočinek a relaxaci. Vytvořené sochy tak obohatí kulturní tvář městské části a tím i celého hlavního města Prahy, vytvoří estetický prostor a zpříjemní pobyt v této lokalitě. Sochařské sympozium je přístupné bezplatně veřejnosti, vytváří inspirující prostor, tvořivou atmosféru, vzájemně obohacuje návštěvníky i umělce. Představuje tvůrčí počiny, které vedou k zamyšlení a inspiraci. Sympozia se zúčastní pět význačných umělců, kteří jsou vybráni Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska ze širšího okruhu umělců. Předpokládaným přínosem je předvedení kvalitního umění tzv. v přímém přenosu veřejnosti a obohacení kulturní života v hlavním městě Praze. Dalším přínosem budou samotné vytvořené sochy, které se stanou součástí parku Kaménka v Lysolajích.

 

ÚČASTNÍCI I. SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA


Akademický sochař Michal Blažek - bude tvořit dílo „Khmérská tanečnice“

 

V letech 1977-1983 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze monumentální sochařství u prof. Bradáčka. Od roku 1980 do roku 1986 vedl kurzy kreslení aktu na Národní třídě a Na Florenci pod KD Praha 1. V letech 1993-1995 byl odborným asistentem na Akademii výtvarného umění v Praze a pracoval v Ateliéru monumentálního sochařství prof. Hendrycha. Od roku 1995 do roku 1997 byl vedoucím ateliéru restaurování kamene v Institutu restaurování v Litomyšli (nyní Fakulta restaurování Univerzity Pardubice). V letech 2004-2005 výučoval výtvarné umění na Uhrinově akademii v Praze. Dále prováděl přednáškové cykly o plastičnosti a restaurování v Angkoru na vysokých školách v Praze, Ostravě a Litomyšli.

Ukázka dalších děl:

 

Akademický sochař Daniel Talavera - bude tvořit dílo „Žába“

Vyrůstal v Poděbradech. Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích (1987), poté pracoval jako kameník v Praze. V l. 1991-1997 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor restaurování. Po ukončení studia restaurátor v Praze a krátce působil jako asistent na restaurátorské škole v Litomyšli. - Od r. 2000 žil a pracoval ve Vlašimi, zde zrestauroval např. sochu sv. Jana Nepomuckého z Domašína, kašnu a sochu Rolanda na Žižkově náměstí ve Vlašimi ad. Také autor pískovcových sošek Blanických rytířů. Dnes žije v Benešově.

Ukázka dalších děl:

 

Akademický sochař Jaromír Švaříček-Rašva - bude tvořit dílo „Král oceánu“

 

V letech 1982 - 1987 studoval Střední uměleckoprůmyslová škola , Uherské Hradiště (kamenosochařství a restaurování), 1982 - 1987 Střední uměleckoprůmyslová škola 1990 - 1996 Akademie výtvarných umění, Praha (figurální sochařství a medaile).

Ukázka dalších děl:


 

Akademický sochař Milan Vácha – bude tvořit dílo „Sluneční hodiny“

Životopis (webové stránky www.milanvacha.cz):

1997-99 externě na Fakultě architektury ČVUT v Praze 1993 na volné noze 1991 jmenován docentem 1973 odborným asistentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze během studia i po něm pracoval jako kamenosochař na obnově pražských památek 1963-69 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vincence Makovského, po jeho smrti absolvoval u prof. Karla Lidického 1959-63 studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze 1944 Doc. Milan Vácha, akademický sochař, se narodil 9. 12. 1944 v Praze.

Ukázka dalších děl:


 

Akademický sochař Libor Pisklák – bude tvořit dílo „Živly“

Místopředseda Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska

Webové stránky - http://www.pisklak.cz/

Ukázka dalších děl: