Vítáme Vás na stránkách Městské části Praha - Lysolaje

 

 

 

UZAVÍRKY ULIC V MČ PRAHA-SUCHDOL

Vážení občané, na území městské části Praha-Suchdol probíhá výstavba splaškové kanalizace a v nadcházejících týdnech se bude dotýkat i ulice Kamýcké, která bude v úseku Suchdolská - Brandejsovo nám. uzavřena pro průjezd vozidel kromě MHD. Dále dle předpokladu bude od poloviny června do poloviny září TSK hl. m. Prahy rekonstruovat ulici Kamýckou v úseku Brandejsovo nám. - Dvorská (benzinka).

Průjezd Suchdolem bude velmi omezen - mapka širších vztahů na tomto odkazu.

Přehled plánovaných uzavírek Kamýcké a Suchdolské ulice v nadcházejícím období jsou k nalezení na tomto odkazu. Termíny, především ty vzdálenější, se mohou měnit.


VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ AKCE JEHLA

Celkem 615 kusů nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech našli po celé republice strážníci ze 32 měst Strážníci ze 32 měst spojili své síly a pokusili se vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Do preventivní akce se zapojilo přes 420 strážníků, včetně asistentů prevence kriminality. Vedle Prahy svá města uklízela také Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Dobruška, Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec, Mladá Boleslav, Nejdek, Nové Město nad Metují, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Přelouč, Rakovník, Sokolov, Tábor, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Zlín. Přestože se strážníci napříč republikou této činnosti věnují pravidelně v rámci běžného výkonu služby, jsou tato cílená preventivní opatření velmi důležitá, například i pro spolupráci se státními policisty, kdy jim strážníci předávají informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných vodítek při potírání drogové kriminality. V hlavním městě bylo v jarní akci Jehla nalezeno celkem 155 použitých jehel a injekčních stříkaček z téměř čtyř set zkontrolovaných míst. V porovnání s poslední akcí Jehla, která proběhla na podzim loňského roku, je to o 92 kusů méně. Důvodem tohoto pozitivního trendu je zejména pravidelná činnost strážníků v jednotlivých pražských obvodech a dobrá spolupráce Prahy s neziskovými organizacemi, které se této problematice věnují. Bezesporu je pozitivní zpráva, že především dětská hřiště jsou z pohledu kontaminovaného materiálu bezpečná. Velkou zásluhu na tom mají jednotlivé městské části, která hřiště spravují. Pražští strážníci poprvé při této akci použili nové sběrné sady pro kontaminovaný odpad. Obsahem plastového kufříku jsou: 4ks sběrných boxů, jednorázové latexové rukavice, plastová pinzeta, dezinfekční prostředek, hrabičky a plastový pytel. Výhodou sběrné sady je bezesporu to, že v ní mají strážníci vše potřebné pohromadě a zároveň jsou chráněni ochrannými pracovními prostředky. Kufříky jsou vybavena vozidla zajišťující linku tísňového volání 156.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA JÁRY CIMRMANA JE JIŽ V NOVÉM HÁVU

Známý český génius by byl na školu, která nese jeho jméno, hrdý. Škola se nachází v městské části Lysolaje a v minulém roce jí radnice věnovala velkou pozornost. A to nejen budově a vybavení, ale i obsahu výuky. Díky změně dotačních vztahů s hl. m. Prahou poskytla městská část škole účelovou neinvestiční dotaci na výuku angličtiny od první třídy. Daleko větším projektem byla ale dostavba Základní školy Járy Cimrmana z programu MŠMT zaměřeného na rozvoj výukových kapacit škol zřizovaných městskými částmi. Projekt, jehož cílem nebylo jen rozšíření kapacity školy, ale zejména zlepšení kvality výuky, byl zahájen počátkem minulého roku a jednalo se o rozšíření dosavadní budovy o nové křídlo, nástavbu patra nad tělocvičnu a dále o rekonstrukci některých prostor, například již zmíněné tělocvičny, které byly v nevyhovujícím stavu. Do nových prostor byly umístěny specializované učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy či jazyků, ale třeba také dílny nebo šatny. Nápaditou třešničkou na dortu je nové víceúčelové atrium, jehož smyslem je školu obohatit nejen esteticky, ale také prakticky. Radnice by je ráda využívala kromě jiného i jako letní kino. A nesmíme zapomenout ani na osvěžující výzdobu, která se – jak jinak – váže k postavě Járy Cimrmana. Stavba je již zkolaudovaná, v březnu probíhaly finalizační práce v interiérech a od dubna je škola v plném provozu. Terénní a zahradnické úpravy jsou naplánovány až na pozdější jarní měsíce. Starosta Petr Hlubuček (STAN) konstatoval, že malé městské části by bez grantů a dotací nebyly schopné zajistit svým občanům kvalitní infrastrukturu, mezi jejíž nejvýznamnější prvky bezpochyby škola patří. Proto radnice jejich smysluplnému využití věnuje maximální úsilí. „Je v zájmu občanů, aby i v okrajových městských částech byly moderně vybavené školy poskytující kvalitní vzdělávací programy,“ říká starosta. „Pak nebudou mít rodiče potřebu hledat pro děti umístění ve školách v jiných městských částech, což působí komplikace nejen jim, ale nese s sebou další dalekosáhlé důsledky, jako např. tlak na ostatní školy, dopravní zácpy a v nejkrajnějším případě i nechuť lidí v nedostatečně vybavené městské části bydlet.“ Lysolaje si však na nezájem stěžovat nemohou. Snaží se být vůči svým obyvatelům vstřícné a vlídné a pohostinné vůči návštěvníkům.


BYLA ZAHÁJENA VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA OTOČCE MHD

V úterý 28. 3. 2017 byla zahájena výstavba bytového domu na pozemcích parc. č. 412/2, 412/3, 412/10, 412/11 a 415 k. ú. Lysolaje. Jedná se  o pozemky , které se nacházejí v ulici Dolina přímo u otočky autobusů MHD. Stavba bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a vzniknou zde 4 velké byty. Projektantem stavby je Ing. Miloslav Steiner CSc. a investorem je společnost AZAL Company s.r.o. V případě komplikací, které budou stavbou způsobeny, se prosíme obracejte na paní Ing. Danu Malečkovou, tel. 734 715 508.

Vizualizaci objektu si můžete prohlédnout zde a zde.


AKTUALIZOVÁNA FOTOGALERIE

V naší Fotogalerii lze nově najít snímky z letošního vítání naši nejmenších občánků, které proběhlo v neděli 5. 3. 2017 a také z výstavy dětských výtvarných děl v sále hasičské zbrojnice, kterou připravila paní Zavadilová dne 15. 3. 2017.

Fotografie z dalších našich akcí budou následovat.


PRVNÍ ZHODNOCENÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ

Jak jsme přislíbili, podařilo se docílit zásadního zklidnění dopravy na páteřní komunikaci Lysolajské údolí, kde bylo nainstalováno úsekové měření rychlosti. Je vidět, že již nyní se v měřeném úseku vozidla pohybují převážně předepsanou rychlostí a piráti silnic se Lysolajím buď vyhýbají nebo jsou v tomto úseku disciplinovaní. Nebylo jednoduché tuto instalaci a provoz zařízení s hlavním městem Prahou uskutečnit a jsme velice rádi, že se tato věc nakonec podařila. V současné době již je úsekové měření v plném provozu a tak jsme mohli vyhodnotit data z našich informačních radarů, zda skutečně došlo ke zklidnění situace.

Vyhodnocení dat z informačních radarů můžete najít na tomto odkazu.


SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LYSOLAJE SE BLÍŽÍ

V polovině měsíce března zasedalo předsednictvo Spolku sochařů ČR, aby z došlých návrhů vybralo 4 vítěze, kteří budou v květnu a červnu v průběhu Sochařského sympozia Lysolaje vytvářet v prostředí přírodní památky Housle z hořického pískovce svá díla přímo před zraky diváků.

Návrhy vybraných děl si lze prohlédnout na tomto odkazu.


NAŠE MČ SE OPĚT PŘIPOJILA K PROJEKTU VLAJKA PRO TIBET

Na budově úřadu vlaje od ranních hodin tibetská vlajka. Naše městská část se tak připojila k více než 700 radnicím v České republice, které tímto způsobem symbolicky podporují Tibet. Tibetskou vlajku vyvěšuje 10. března naše městská část pravidelně a připomíná tak brutální potlačení protičínského povstání v Tibetu v roce 1959.Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.


SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

Po zimní přestávce jsme pro vás opět připravili systém hromadného svozu bioodpadu. Od měsíce března budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery, které budou obsluhovat zaměstnanci Úřadu MČ Praha- -Lysolaje. Svoz bioodpadu bude realizován 1x za týden, vždy v pondělí od 08:00 do 10:00 hodin. Kontejnery budou přistavovány na místa dle harmonogramu, který bude uveřejňován v Lysolajském zpravodaji a na webových stránkách městské části. Kontejnery s bioodpadem budou odváženy do nedaleké komunitní kompostárny. Substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, tzv. zelený kompost bude využit k údržbě a rekultivaci ploch veřejné zeleně.


ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 26. 1. 2017 schválilo usnesení č. 23/25, kterým schvaluje záměr prodeje MČ Praha-Lysolaje na prodej pozemků parc. č. 491/1 a 491/8 k. ú. Lysolaje a mění podmínku svěření předmětného pozemku parc. č. 491/1 k. ú. Lysolaje z povinnosti výstavby seniorského domu na povinnost využít pozemek pro realizaci výstavby bytů pro seniory a mladé rodiny včetně potřebného zázemí. Na základě tohoto zjištění se uskutečnilo ve středu 15. 2. 2017 veřejné projednání urbanistického návrhu řešení lokality Štěpnice - Dolina, z něhož vám přinášíme na tomto odkazu zápis. Děkujeme všem zúčastněným a v případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici.


DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZKOLAUDOVÁNA

Rádi bychom vás informovali, že v Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje byly dokončeny stavební práce a v průběhu měsíce února proběhla úspěšně také kolaudační prohlídka. Vzhledem k počasí některé venkovní práce budou dofinalizovány až v jarních měsících, kdy v průběhu března budou nainstalovány také nové interiérové prvky.Rozhodli jsme se také v nově vzniklém atriu základní školy instalovat promítací zařízení tak, aby tento prostor mohl být v letních měsících provozován jako letní kino.  Od dubna by tedy již nemělo nic bránit plnému provozu.

Těšíme se na brzké shledání v nových prostorách naší základní školy.


FOTKY Z REPREZENTAČNÍHO PLESU

V rámci 5. reprezentačního plesu městských částí Praha-Lysolaje a Praha-Suchdol byla poprvé v jeho historii nabídnuta návštěvníkům možnost nechat se zvěčnit pomocí služby smybox a odnést si fotografie domů na památku. Pokud si však někdo fotografii zapomněl nechat vytisknout nebo ji ztratil, tak mu nabízíme možnost si ji stáhnout na níže uvedeném odkazu. Heslo ke galerii z našeho plesu je plesmc2017. Pevně věříme, že se vám nová služba líbila a užili jste si ji stejně jako my.

Fotografie ze smyboxu

Ostatní fotografie z reprezentačního plesu jsou k nalezení ve FOTOGALERII.


AKTUALIZOVANÉ GRAFY Z INFORMAČNÍCH RADARŮ

V sekci Statistiky informačních radarů byly aktualizovány grafy, které zachycují rychlost vozidel projíždějících Lysolajským údolím. Ve statistikách naleznete kompletní rok 2016 a nově také i leden 2017, který je poprvé ovlivněn úsekovým měřením na komunikaci Lysolajské údolí. Bude velice zajímavé sledovat vývoj od jejich spuštění, zda dojde k úpravě rychlostí projíždějících vozidel. Po adekvátním časovém období vám přineseme analýzu tohoto opatření.


SMOGOVÁ SITUACE ODVOLÁNA

V hl. m. Praze byla ODVOLÁNA SMOGOVÁ SITUACE, která byla z důvodu vysokých koncentraci suspendovaných částic PM10 vyhlášena dne 14. 2. 2017.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.


 

ROZBOR PRAVIDELNOSTI AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ

Vážení občané, přinášíme vám k nahlédnutí rozbor pravidelnosti vybraných autobusových spojů v úseku Dejvická – Lysolaje. Jedná se o zaznamenávání zpoždění jednotlivých linek z důvodů dopravní situace na Vítězném náměstí.

Více informací na tomto odkazu.


PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY ZE ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY - ŘÍJEN 2016

Přinášíme vám NOVÉ hodnocení výsledků protokolu o zkoušce čistoty vody z Lysolajského pramene, které provedla společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Dle sledovaných ukazatelů překračuje voda limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a NEDOPORUČUJE SE NADÁLE JEJÍ KONZUMACE.

Kompletní výsledky rozboru můžete najít na tomto odkazu.


VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - VÝSLEDKY

V pátek 14. října a v sobotu 15. října se uskutečnilo 2. kolo voleb do Senátu mezi dvojicí kandidátů, kteří v 1. kole získali nejvíce hlasů.  Novým senátorem za náš volební obvod se stal Mgr. Jiří Růžička, který získal ve 2. kole celkem 72,06% hlasů (v Lysolajích dokonce 83,87%), a porazil tak svého soupeře Václava Bělohradského, který získal 27,93% (v Lysolajích 16,12%). Volební účast ve 2. kole v naší městské části byla nižší než v kole 1., ale přesto nadprůměrná - 34,8%. Kompletní výsledky v MČ Praha-Lysolaje jsou k nalezení na tomto odkazu.


ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA ZAVÁŽKÁCH

Vážení občané, ve dnech od 17. 10. do 18. 12. 2016 dojde z důvodu zahájení rekonstrukce komunikace č. 20b (nejhornější komunikace Na Zavážkách - u hranic s ČZU) ke kompletní uzavírce uvedené komunikace.

Více informací o plánované rekonstrukci je možné získat na ÚMČ Praha-Lysolaje.


 

ZMĚNA ZASTÁVEK AUTOBUSŮ V OBLASTI DEJVICKÉ

V souvislosti s uzavírkou v Korunovační ulici a z důvodu plánovaného zklidnění dopravy na Vítězném náměstí dochází od 1. září 2016 (přibližně od 4.30 hodin) do odvolání (předpoklad přibližně do konce roku 2016) k následujícím úpravám v provozu autobusů.

- Změny zastávek autobusů Pro linky číslo 107 a 147 se přemísťuje nástupní zastávka Dejvická, do Evropské ulice přibližně 70 metrů před křižovatku se Šolínovou ulicí.

- Pro linky číslo 116, 160 a 355 se přemísťuje nástupní zastávka Dejvická do Evropské ulice, do stávající nástupní zastávky linky číslo 340.

- Pro linky číslo 143, 149 a 180 se mezi zastávkami Prašný most a Dejvická pro směr na Dejvickou ruší zastávka Kafkova a zřizuje se zastávka Vítězné náměstí (v zastávce tramvají směr z centra).

Schéma provizorních zastávek autobusů v oblasti Dejvická ve větším formátu k nalezení na tomto odkazu.


 

INFORMACE O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 6

Na základě množících se dotazů přinášíme informace k problematice placeného stání na území MČ Praha 6.

Zásadní informací je, že zóny budou v MČ Praha 6 spuštěny dne 24. 8. 2016 a rezidentní zvýhodnění neplatí pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Lysolaje.

Rada hlavního města Prahy v lednu 2014 schválila novou koncepci zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města. Cílem je účinná regulace dopravy v klidu v hlavním městě se základním požadavkem upřednostnění rezidentů. Základní principy nové koncepce ZPS na území hl.m.Prahy: rezidentní zóna (modré značení) je určena pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti smíšená zóna (fialové značení) je určena pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků návštěvnická zóna (oranžové značení) je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků (v Praze 6 nejsou zřízeny) Parkovací oblast Praha 6 je vymezená na částech katastrálních území: Bubeneč, Hradčany, Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Střešovice. Praha 6 bude jedna parkovací oblast. Všichni, kdo splní podmínky stanovené příslušným nařízením hlavního města Prahy, budou mít možnost parkování v rezidentních a smíšených zónách placeného stání Prahy 6. Základními podmínkami jsou: místo trvalého pobytu vlastnictví nemovitosti sídlo podnikání nebo provozovny na území městské části. Více informací naleznete po kliknutí na níže uvedené odkazy:

Kompletní informace o zónách placeného stání

Ceník parkovacích oprávnění

Ceník parkovacích automatů

Mapa zón placeného stání

Zóny placeného stání - oblast Střešovice, Dejvice, Hradčany, Bubeneč

Zóny placeného stání - oblast Vokovice, Veleslavín, Petřiny, Střešovice, Dejvice, Břevnov


 

LYSOLAJSKÝ BĚH - FOTOGRAFIE + VÝSLEDKY

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhl již 8. ročník tradičního Lysolajského běhu. Závod se uskutečnil za krásného letního počasí za účasti 139 závodníků. Po ukončení závodu proběhlo společenské posezení u ohně při opékání buřtů. Před samotným večerním hlavním závodem proběhl v dopoledních hodinách závod dětí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a MŠ Pampeliška a dále reprezentantů ZŠ Suchdol a ZŠ Horoměřice s celkovou účastí 201dětí. Fotografie z této události můžete nalézt v sekci Fotogalerie.

Přinášíme vám také výsledky jednotlivých závodů:

Hlavní závod


PROGRAM ČISTÁ ENERGIE 2016

Rádi bychom vás upozornili na dva dotační programy, které poskytují finanční prostředky na výměnu neekologických topidel za variantu o mnoho šetrnější k životnímu prostředí. Jde o dobrou šanci, jak v hlavním městě Praze podstatným způsobem zlepšit kvalitu ovzduší

Více informací naleznete na tomto odkazu.


 

3. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LYSOLAJE

Lysolaje hlásí zahájení již 3. sochařského sympozia. Do neděle 5. 6. 2016 máte možnost v přírodní památce Housle pozorovat při práci čtyři vybrané sochaře, z nichž jeden dorazil až z Francie. Pod rukama zkušených profesionálů se zde vytváří sochařská díla z hořického pískovce, která bude po ukončení sympozia instalována na atraktivních místech městské části a stanou se tak na trvalo součástí života Lysolaj. Udělejte si výlet a užijte si trochu živé kultury!


 

!!! SOUTĚSKA HOUSLE OPĚT OTEVŘENA !!!

Lysolajská soutěska Housle je od pátku 22. 4. 2016 opět pro veřejnost otevřena. V předchozích dnech provedla specializovaná firma odbornou sanaci a zajištění skalních bloků, takže je již vše opět v naprostém pořádku.

Hurá tedy do Houslí na procházku!


ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

v souvislosti se zlepšením přesnosti provozu a také z důvodu zavedení sezónních víkendových spojů dochází v termínu od soboty 23.04.2016 ke změně jízdního řádu na autobusových linkách Pražské integrované dopravy (PID) 160 a 355. Jedná se konkrétně o následující úpravy: z důvodu zajištění přesnosti provozu a také v souvislosti se zachováním návazností na další druhy dopravy, především pak na vlaky linek „S“ v zastávce „Nádraží Podbaba“ dochází k posunu většiny spojů linky 355 z Únětic cca o 1-3 minuty (ze zastávky „Horoměřice, V lipkách“ jede ale linka 355 již podle svého současného JŘ, jedná se tak o prodloužení jízdní doby pouze mezi Úněticemi a Horoměřicemi), v souvislosti s vyhodnocením přepravních průzkumů dochází o sobotách a nedělích k posílení provozu na lince 355 v odpoledním období, kdy současné spoje vykazují značné kapacitní problémy, z toho důvodu jsou posunuty vybrané spoje linky 160.     K této úpravě jízdního řádu dochází dočasně do doby, než se vyřeší ve spolupráci s obcí Únětice a především s městem Roztoky zavedení víkendového provozu na midibusové lince PID 359.

Aktuální jízdní řády jsou k nahlédnutí zde a v sekci Jízdní řády.


VYHLÁŠENA DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Vážení Pražané, bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte, až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017). Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč). Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu: • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním • Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním • Plynové kondenzační kotle • Tepelná čerpadla (jakákoliv) případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů. Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé. Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na: portalzp.praha.eu Dotace bude občanům poskytovat hl. m. Praha prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, kde budou žadatelé předkládat žádost o dotaci v listinné podobě. Vyhlášení Výzvy č.1 "Kotlíkové dotace Praha": 18. února 2016 - Zahájení příjmů žádostí: 21. března 2016.

Podrobnější informace naleznou zájemci zde.


Znáte zajímavý strom v Praze? Zapojte se do fotografické soutěže.

Právě probíhá 3. ročník fotografické soutěže na téma Pražské stromy. Soutěžící mohou posílat fotografie, jejichž hlavním námětem jsou stromy rostoucí na území Prahy. Soutěž vyhlašuje web o památných a významných stromech Prahy – Pražské stromy a Agentura Koniklec. Příspěvky je možné zasílat do konce srpna 2016. Nejlepší snímky vybere odborná porota a na slavnostním vyhlášení se soutěžící mohou těšit na mnoho hodnotných cen. Cílem soutěže je objevit stromy, které si zaslouží naši pozornost. „Důležité je jak estetické hledisko, tak i spojení stromu s historií a místem na kterém roste, říká autor webu Pražské stromy Aleš Rudl. Fotografie je potřebné posílat v digitální podobě e-mailem nebo jinou elektronickou formou v dostatečné kvalitě a vždy uvést přesné místo, kde strom roste. Vítané je též připojení dalších informací ke stromu či okolnostech jak snímek vznikl. Sběrná adresa pro zasílání snímků je prazskestromy@seznam.cz. Každý soutěžící může poslat max. 5 fotografií. Slavnostní vyhlášení s promítáním fotografií proběhne na konci září. Pro autory nejlepších snímků je připraveno mnoho odměn, které poskytli partneři soutěže. Více informací o soutěži můžete nalézt na webu www.prazskestromy.cz, který je průvodcem po památných a významných stromech Prahy.


VLAJKA PRO TIBET V LYSOLAJÍCH

Dneska hodně fouká, tak nám ta tibetská vlajka na úřadě v Lysolajích pěkně vlaje. Neočekávám, že dorazí čínský prezident i k nám, ale touto formou se připojujeme i k další sousedním městským částem a poukazujeme tak na to, že součástí vztahů a rozhovorů s čínskou delegací by měla být i debata o dodržování lidských práv v Číně a požadavek na propuštění politických vězňů v této zemi.


ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Ve středu 24. 2. 2016 proběhlo z popudu Městské části Praha-Lysolaje za hojné účasti občanů veřejné projednání rekonstrukce komunikací Poustka a Zavážky, kterého se zúčastnili také zástupci společností PRO-CONSULT, s.r.o, projektanta rekonstrukce komunikací, a ZAVOS, s.r.o., mandatáře hl. m. Prahy, která je investorem stavby.

Na základě velkého množství dotazů a připomínek k představenému projektu byl zpracován zápis, které je dostupný na tomto odkazu.

V případě dalších dotazů či žádostí o informace je možné se kdykoli obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje, tel. 220 921 959 nebo email: umc@praha-lysolaje.cz


ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ U BYTOVÉHO DOMU VÝHLEDY II

Vážení občané, dovolte nám seznámit vás se situací úklidu komunikací u bytového domu SV Výhledy II Na Vinici. Zde po domluvě s předsedou SV Výhledy II bude spravovat městská část v zimních měsících chodníky kolem domů z vnější strany, přístupy k předním hlavním vstupům a průchozí cestu z Hřebenové ulice. Dále budou udržovány příjezdy k parkovacímu stání v rámci technických možností městské části. Společenství vlastníků Výhledy II bude udržovat všechna vstupní schodiště a rampy z keramické dlažby ke vchodům do domů a cesty a přístupy k zadním vchodům do budovy. Pozemky, které sousedí se Sídlištní ulicí jsou již v katastrálním území Suchdol a tyto pozemky má ve svěřené správě městská část Praha-Suchdol, která se o ně také stará. Schválený zákres situace v lokalitě Na Vinici je větším měřítku k nahlédnutí zde. Červenou barvou jsou označeny chodníky a komunikace, které bude spravovat naše městská část.


 

HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘÁDU

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 ve večerních hodinách došlo k poruše vodovodního řadu v Praze 6. V nočních hodinách, tak nemusela téct voda v lokalitách Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Lysolaje, Suchdol. Zástupci MČ Praha-Lysolaje se touto situací celý večer a ráno zabývali a aktuálně oznamujeme, že pracovníkům Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) se podařilo závadu odstranit již ve čtvrtek kolem 22:30 hodiny. Podle nejnovějších informací generálního ředitele Pražských vodovodů a kanalizací Ing. Petra Mrkose je voda nezávadná a pitná. V současné době ještě mohou vznikat problémy s nižším tlakem vody zejména ve vyšších patrech domů. Pro seniory a hendikepované občany, kteří jsou přihlášeni do projektu na rozvoz balené pitné vody, byly připraveny již balíčky s vodou, ale díky rychlému napravení situace nebyla potřeba je distribuovat. V případě potřeby byly také připraveny pro oblast MČ Praha-Lysolaje tři cisterny s pitnou vodou.


ZIMNÍ OPATŘENÍ V BEZDOMOVECTVÍ

Zimní opatření pro pomoc lidem bez domova budou zahájena 1. 12. 2015 a jsou naplánována do 31. 3. 2016. V provozu budou 2 bezplatné noclehárny - Michle (Chodovská ulice - areál Teplárny Michle, Praha 4) a Vackov (Malešická 74 - objekt Ubytovny Vackov, Praha 3). Po dobu zimních opatření bude také rozšířen provoz nízkoprahových denních center.

Kontakty na jednotlivá centra a podrobnější informace naleznete na tomto odkazu.


MOBILNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Občané hlavního města Prahy mají možnost využít bezplatného sociálního poradenství, pomoci při základním zdravotnickém ošetření a potravinové pomoci, kterou bude poskytovat veřejně prospěšná společnost Naděje prostřednictvím sanitky na předem avizovaných místech v celé Praze.

Rozpis stanovišť platný od 1. 10. 2015 naleznete zde. Více o programu společnosti Naděje si můžete přečíst na tomto odkazu.


 

ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ ZASTÁVKY SÍDLIŠTNÍ - PÁTEK 23.10.2015

S potěšením můžeme konstatovat, že komunikace Sídlištní je hotova a kompletně zrekonstruována. V rámci rekonstrukce byla opravena dešťová i splašková kanalizace, vedoucí pod komunikací a přeloženy inženýrské sítě v rámci projektu výstavby bytového domu mezi plaveckým bazénem a penzionem Jas. Dále byl kompletně vyměněn povrch komunikace i přilehlých chodníků dle nových bezpečnostních standardů a dodatečně zde byly taktéž instalovány dva zpomalovací retardéry, kdy na jednom z nich byl zřízen přechod spojující bytové domy Výhledy II s nově zřízenou zastávkou Sídlištní směrem do centra.

Došlo také k osazení nového přístřešku na zastávce Sídlištní s informační nástěnkou. Zástavka bude uvedena do provozu v pátek 23. 10. 2015 od 10:00 hodin.


ZALOŽENÍ PRACOVNÍHO USKUPENÍ STAROSTOVÉ PRO OKRUH

12 starostů a starostek Středočeského kraje a městských částí hlavního města Prahy dlouhodobě vystavených extrémnímu dopravnímu zatížení, založilo akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH. Cílem uskupení je uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy v racionální trase. STAROSTOVÉ PRO OKRUH cítí dlouhodobě nedostatek informací i neochotu ke spolupráci ze strany státních orgánů a chtějí odstartovat otevřenou a nepředpojatou diskuzi v první řadě o komplexním zhodnocení variant trasování okruhu. Spoléhají přitom na to, že současná politická reprezentace není zatížena předešlými vazbami a bude k problému přistupovat odborně a odpovědně. Uskupení na svém ustavujícím jednání zvolilo tři mluvčí, kteří budou platformu zastupovat navenek.

Kompletní znění ustavujícího prohlášení si můžete přečíst zde.


PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

Předmětem projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Městské části Praha-Lysolaje", který připravila městská část Praha-Lysolaje, je pořízení kompostérů a štěpkovače dřevní hmoty za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu byly pořízeny plastové zahradní kompostéry o objemu 900 l, které jsou vhodné k použití ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Pro usnadnění procesu domácího kompostování bude zakoupen štěpkovač, aby mohlo být zájemcům ze strany občanů v pravidelných termínech (zejména v období sezóny jaro – podzim) nabízeno bezplatné štěpkování větví z prořezů stromů ze zahrad.

Více informací naleznete v sekci Projekt kompostování v Lysolajích.


NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY OD 1. 9. 2015

Dopravní podnik zveřejnil jízdní řády platné od 1. září, které zahrnují opětovné zavedení trasy linky č. 160 po nově rekonstruované komunikace Sídlištní.

Nové jízdní řády lze najít v sekci "Jízdní řády" nebo na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.


 

CYKLOSTOJANY V LYSOLAJÍCH

Vážení občané, na základě rozhodnutí Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu je možné zřídit v naší městské části další cyklistické stojany.

Pokud máte návrh na jejich umístění, tak nám jej, prosím, zašlete na emailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz do 25.6.2015. Děkujeme

Technické informace naleznete na tomto odkazu.


 

PREZENTACE LYSOLAJSKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Rádi bychom se s vámi podělili o krásnou prezentaci lysolajských kulturních památek a jiných zajímavostí, kterou nám poskytla paní Ing. Jitka Štěpánová. Pevně věříme, že se vám bude líbit jako nám.

Prezentaci naleznete na tomto odkazu.


NOVÝ KATALOG KNIHOVNÍHO FONDU

V Místní knihovně Petra Šabacha došlo k rozšíření knihovního fondu.

V sekci "Místní knihovna" si jej můžete prohlédnout z domova a následně už si jít do naší knihovny tituly jen zapůjčit.

Doufáme, že si z nabídky knihovny vybere opravdu každý. Těšíme se na vaši návštěvu.


 

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY A KOVY V ROCE 2015

Zprostředkováváme informace z Magistrátu hl. m. Prahy o nakládání s bioodpady a kovy v roce 2015, jako reakce na novelu zákona o odpadech. Informace o nakládání s bioodpady a kovy lze najít na tomto odkazu.

 


AKTUALITY Z INSTITUTU PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY

Aktuálním podkladem pro diskuzi nad Metropolitním plánem (o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů i příležitostí Prahy a její metropolitní oblasti) je souhrnné vydání Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu (www.iprpraha.cz/metropolitniplan). Na březen 2015 chystá Kancelář metropolitního plánu IPR Praha další kolo diskuze s městskými částmi jako pokračování víceúrovňové komunikace IPR Praha s městskými částmi. Spolu s Konceptem odůvodnění Metropolitního plánu byl vydán Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz/manual) a Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz/navrhstrategie) reagující na dlouhodobě neřešené problémy města s ambicí zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Na oba dokumenty bude navazovat Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. města Prahy, která byla zadána dne 24. června 2014 usnesením RHMP. V Koncepci rozvoje veřejných prostranství hl. města Prahy budou uplatněny obecné principy a pravidla Manuálu tvorby veřejných prostranství (ke stažení na manual.iprpraha.cz). Koncepce rozvoje VP by se měla zabývat primárně plánováním a přípravou rozvoje veřejných prostranství z hlediska jejich urbanistického charakteru včetně mapy celoměstsky významných veřejných prostranství a koncepčních dokumentů pro jednotlivá veřejná prostranství nebo oblasti města. Práce na koncepci bude dlouhodobým kontinuálním procesem pod vedením Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha a ve spolupráci s městskými částmi. Pro úplnost doplňujeme výčet o Koncepci pražských břehů zabývající se v širším kontextu břehy pražských řek, Vltavy a Berounky (www.iprpraha.cz/prazskebrehy). Dokument z dílny Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha deklaruje ambici hl. m. Prahy vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům města zejména jako pobytové a relaxační místo a je především iniciačním dokumentem obsahujícím analýzu celého prostoru obou řek na území Prahy a náměty na řešení jednotlivých témat či míst.

Všechny tyto i další dokumenty vztahující se k výše uvedeným tématům jsou k dispozici na ÚMČ Praha-Lysolaje. Případné dotazy lze pokládat na tel. 220 921 959 nebo v úředních hodinách.


TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Přinášíme vám harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu na rok 2015.

Harmonogram je upraven dle požadavků městských části a požadavků společnosti Papkov, s.r.o.

Harmonogram svozu pro naši městskou část lze najít na tomto odkazu.


AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Na konci léta se opět důrazně připomněl kontroverzní záměr rozšíření letiště v Praze-Ruzyni o novou paralelní dráhu. Naše městská část se záměrem nesouhlasí a v srpnu podala společně s dalšími městskými částmi podnět na přezkum stanoviska EIA vydaného v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Končící Zastupitelstvo hlavního města přes velký nesouhlas mnoha dotčených městských částí i občanských sdružení nakonec v záři rozhodlo o aktualizaci Zásad územního rozvoje. Tento dokument zahrnuje také výstavbu paralelní dráhy v Ruzyni a výstavbu dálničního okruhu středem MČ Praha-Suchdol. Tyto výstavby by přinesly výrazné zhoršení životního prostředí v našem okolí. Lysolaje se tak nyní připojí společně se Suchdolem a dalšími městskými částmi k žalobě na soudní zrušení těchto Zásad územního rozvoje. Věříme, že soud vyhoví oprávněným připomínkám městských částí, občanských sdružení i jednotlivých obyvatel. O dalším vývoji vás budeme informovat.


 

HLEDÁME PATRONY PRO NOVĚ VYSÁZENÉ TŘEŠNĚ

Dovolujeme si oznámit, že v nejbližší době dojde k další fázi výsadby nových třešní do sadu v přírodní památce Housle. Stejně jako u ostatních, již vysazených stromů, hledáme i pro tyto jejich patrony. Pokud byste měli zájem stát se jedním z nich, ozvěte se nám na telefonní číslo 220 921 959 nebo napište na emailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz. Budeme se těšit.


 

 
free pokerfree poker

ZVEME VÁS

Více po kliknutí.

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJ

SOCHY V LYSOLAJÍCH

Po kliknutí mapu otevřete

KONTEJNERY V MČ

BIO KONTEJNERY

Pondělí 24. 4. 2017

ul. K Vinici

 

Úterý 2. 5. 2017

křižovatka Dolina x Do Zátiší

 

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

 

VO KONTEJNERY

 

Úterý 9. 5. 2017

křižovatka Žákovská x Starodvorská

14:00-18:00 hodin

 

GEOPORTÁL

Více po kliknutí.

KOŠE V MČ

Všechny umístěné koše

v naší MČ


 

Ve větším rozlišení po kliknutí.

POLICEJNÍ OKÉNKO