Místní poplatek z ubytovací kapacity

Dle zákona ČNR 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Plátcem je osoba která poskytuje ve svém domě či zařízení přechodné ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Plátce je povinen oznámit tuto skutečnost na ÚMČ Praha – Lysolaje a podat přiznání k poplatku.

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

 

Pondělí
08:00 - 10:00
15:00 - 18:00


Středa
08:00 - 10:00
15:00 - 18:00