Povolení provozu z výherního hracího přístroje

Dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je povinen podat žádost o povolení provozu výherního hracího přístroje na ÚMČ Praha – Lysolaje.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

1. výpis z obchodního rejstříku

2. doklad o složení peněžní jistoty

3. doklad o bezúhonnosti fyzických osob

4. prohlášení odpovědné osoby za zákaz hry osob mladších 18 let

5. identifikační údaje o modelech a počtech VHP a adresu stálého umístění přístroje

6. podrobný herní plán jednotlivých modelů VHP

7. dokumentaci o podmínkách manipulace s VHP

8. dokumentaci o zajištění odborného servisu

9. prohlášení o nabytí VHP

10. údaj, na jaké časové období je povolení žádáno

 

Správní poplatek činí (musí být uhrazen před vydáním povolení):

1. za povolení k provozování VHP - 5 000,- Kč

2. za změnu rozhodnutí nebo ukončení provozu VHP - 3 000,- K4

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

 

Pondělí
08:00 - 10:00
15:00 - 18:00


Středa
08:00 - 10:00
15:00 - 18:00